Träningstillfällen

Träningstillfällen läggs upp löpande och mer info om passen går att hitta under ”Nyheter”.

Under 2017-18 erbjuder vi nya träningstillfällen, läger och infoträffar.  Mer info om detta anslås på vår facebook-sida.

Träningar arrangeras oftast utifrån efterfrågan, allt ifrån PT-pass, företags-/kompisgrupper till öppna träningstillfällen. Vi erbjuder även träningsläger under hösten och förvintern.

Återkom via mail eller tel 0738344793 vid frågor och bokningar.

Betalning sker till bankgironr 772-2473. Ange namn samt vilket datum anmälan gäller för.

Villkor

TFV Coaching

TFV Coaching ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter
vilken beror på omständighet utanför TFV Coachings kontroll
och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom t ex
extrema väderförhållanden, snötillgång och sjukdom.

TFV Coaching ansvarar och ersätter inte personskador, sjukdom, olycksfall, förlust eller skada på saker som deltagare medför eller hanterar och som uppkommer vid träningstillfällen.

Deltagarna ansvarar själv för att kontrollera med läkare
att deltagarna har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter träning utan uppenbar
risk för ohälsa eller skador.

Deltagarna förbinder sig att följa anvisningar avseende träningsmetoder och
hantering av utrustning. Att inte uppträda olämpligt eller störande för andra
personer i TFV Coaching.

TFV Coaching tar tydligt avstånd från doping
och droger!

 

 Tipsa dina Facebook-vänner Tipsa dina Facebook-vänner Tipsa dina Twitter-vänner Tipsa dina Twitter-vänner

Kommentarer inaktiverade.